Huismussen
De huismus is een graag geziene gast in de tuin. Omdat ze in  kolonies leven, kunnen de nestjes naast elkaar hangen; ze zullen niet elk hun territorium willen verdedigen, zoals het Pimpelmeesje en de Vink dat wel doen.

Lieveheersbeestjes
Het lieveheersbeestje is zeer effectief in het bestrijden van de bladluizen in de tuin. Het nestelt zich het liefst in dichte, natuurlijke materialen.

Metselbijen
De gaten in het hout bieden een ideale broedruimte voor de metselbij. Deze wilde bijensoort legt haar eitjes in zo’n gat en metselt deze vervolgens dicht. De jongen vreten zich na de geboorte naar buiten.

Vlinders
Dagvlinders, zoals  de Citroenvlinder, Dagpauwoog en Admiraal gebruiken de FaunaVilla  als winterverblijfplaats en als onderdak bij slecht weer.

Egels
Onderin de FaunaVilla is een egelburcht ingericht, waar de egel een slaapplaats en beschutting tegen de winterkou vindt.

Muizen
Woel-, spits en bosmuisjes zullen in de FaunaVilla hun kostje verzamelen, nestelen in het stro en hun proviand opslaan. Vaak zijn ze overdag niet te zien, maar juist ’s avonds en ’s nachts actief.

Graafwespen
Graafwespen gebruiken plantafval en afgeknipte takken als nestplaats. Ze zijn uiterst nuttige helpers in de strijd tegen bladluis, cicaden en bladkeverlarven.

Wilde bijen
Wilde bijen, bijvoorbeeld maskerbijen, vinden in de holle rietstelen onderdak en een geschikte nestelplaats.